• Als Tuinaannemer regelen we álles voor je
  • Totaalontzorging zonder zorgen

Het grondwerk bij je nieuwbouwtuin, afgraven of niet?

Een blog met bruikbare tips en inspirerende voorbeelden

Leestijd: 3 minuten

Wil je een tuin laten aanleggen bij jouw nieuwbouwwoning? Als je dat goed wilt doen, is één van de eerste stappen het grondwerk. In deze blog ontdek je waarom dat juist bij nieuwbouw zo belangrijk is en welke problemen er kunnen ontstaan als je bezuinigt op het bewerken van de grond.

Wil je een vrijblijvend advies of heb je concrete plannen waar we je bij kunnen helpen? Neem dan contact met ons op.

Oplevering grond nieuwbouw tuin, afgraven of niet?

De grond rondom jouw nieuwbouwhuis is tijdens de bouw waarschijnlijk erg vast gereden door shovels, kranen en vrachtwagens. Zo’n dichtgeslagen laag is verre van ideaal. Planten en gazon kunnen daar niet goed op groeien en regenwater kan niet wegzakken, met wateroverlast tot gevolg. Vlak voor oplevering wordt vaak een laag losse grond aangebracht, om de tuin op het juiste peil van het ‘maaiveld’ op te leveren.

Dat lijkt een goede oplossing, maar het probleem van de dichte onderlaag blijft bestaan. Bovendien is het vaak niet de best bemeste en meest voedingsrijke grond die wordt gebruikt: die moet vooral goedkoop zijn in de massa. Ons advies is dan vaak ook om met de aannemer af te spreken om de aanvullende laag aarde achterwege te laten. Zeker als je van plan bent om veel bestrating in je tuin te leggen, is dat een goed idee. Bestrating wordt namelijk gemaakt op een ondergrond van zand in plaats van aarde.

Omspitten, weer ophogen met bemeste tuinaarde, frezen en compost aanbrengen

Om een goede tuin aan te kunnen leggen is grondwerk essentieel, goede grondverbetering is de basis. Vaak komt het er op neer dat de net aangebrachte grond weer moet worden afgegraven om de onderliggende laag te kunnen spitten met een kraan. Dat doen we vaak tot 60 cm diep, dus niet zomaar een klein laagje. Daarna is het aan te raden om goede teelaarde aan te brengen en die door de omgespitte bodem te frezen. Voor extra voedingswaarde en bodemleven waar planten en gras van kunnen profiteren, kun je tot slot nog een laagje compostgrond aanbrengen.

Eén van onze nieuwbouwtuinen, waarbij goed grondwerk is verricht
Onder de oprit bij deze nieuwbouw is gebroken puin gewerkt voor extra stevigheid

Wateroverlast en drainage

Zoals hiervoor geschetst is het losmaken van de ondergrond belangrijk voor het aanleggen van een tuin. Wateroverlast zal daardoor, eventueel samen met een aantal andere oplossingen, waarschijnlijk vanzelf verdwijnen. Eén van die oplossingen kan de aanleg van drainage zijn, een geperforeerde slang onder de grond die regenwater opvangt en afvoert op bijvoorbeeld het riool of een wadi. Wij zijn er zelf van overtuigd dat drainage vaak overbodig is, als de grond goed wordt bewerkt. Wat we bij grote hoeveelheden bestrating, zoals bijvoorbeeld een groot terras, wel vaak toepassen is een draingoot. Zo’n goot ligt aan de zijde van de bestrating waar het afschot naartoe helt. Water van de bestrating kan zo worden afgevangen en afgevoerd.

Met goed grondwerk komt de beplanting bij je nieuwbouwtuin prachtig tot leven
Ook het gazon bij jouw nieuwbouwhuis zal beter groeien door goed grondwerk
Deel dit bericht:

Geef een antwoord